O projektu

Cílem tohoto projektu je shromáždění jihočeských skiareálů pod hlavičku jednotného lyžařského regionu, nabízejícího komplexní sportovní vyžití pro všechny obyvatele i návštěvníky jižních Čech. Posláním toho projektu je především podpora cestovního ruchu a sportu Jihočeského kraje. Každý návštěvník má prostřednictvím tohoto portálu možnost zvolit si lyžařské středisko nejlépe vyhovující jeho potřebám, naplánovat si trasu, vyhledat ceny vleků a lanovek, zkontrolovat aktuální stav sněhové pokrývky včetně předpovědi počasí na nejbližší dny. Za pravdivost údajů odpovídají jednotlivá lyžařská střediska.

Na portálu dále naleznete užitečné orientační body v podobě servisů a půjčoven lyžařského vybavení, restauračních a ubytovacích zařízení, parkovišť a dalších subjektů činných v cestovním ruchu. Začínající lyžaři naleznou na těchto stránkách mnoho užitečných rad a pokynů. Milovníci běhu na lyžích mohou vybírat z široké nabídky běžeckých tratí, nebo si pomocí shoutboardu sdělovat polohy tratí nových.

Věříme, že vám tento portál usnadní orientaci v lyžařských příležitostech, které Jihočeský kraj nabízí.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků při lyžování v jižních Čechách!

Pravidla chování při lyžování

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění
Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři, či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet se musí nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.