Přírodní park Polánka

Občanské sdružení Polánka bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23.12.2008, jako dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je podpora rekreačního sportování a turistiky v přírodě, a to způsobem k přírodě maximálně šetrným. Do přírody chceme za pohybem pozvat především obyvatele vesnic a měst z našeho regionu a přilehlých větších sídel. Nenarušenost zdejší přírody však jistě ocení i turisté a sportovci ze vzdálenějších míst. Důvodem ke vzniku sdružení bylo zajištění strojního protahování běžkařských stop. Tuto činnost bychom rádi podpořili a doplnili úpravou či obnovou polních a lesních cest pro běžkování či cyklistiku.

Sdružení jsme pojmenovali podle Přírodního parku Polánka, který leží v nejvýše položené části území, kolem vrcholu Batkovy, s nadmořskou výškou 724 m. Sníh zde zůstává ležet nejdéle z celého Táborska, terén je bez větších převýšeních, což jsou fakta, která oceňují již dlouho běžkaři z okolí. Podobný charakter terénu pokračuje i směrem severním, nadmořská výška neklesá pod 600m, sněhu je zde většinou také dost, ale vlivem otevřené polohy a poněkud nižší nadmořské výšky či mikroklimatu Bkatnických rybníků (malého Třeboňska) zde sníh mizí dříve než na Polánce. Geomorfologicky leží naše území na západním okraji Českomoravské vysočiny, přesněji je součástí Pacovské pahorkatiny, která je podcelkem Křemešnické vrchoviny.

Celková délka našich tras je 72 km, včetně přístupové trasy z Mladé Vožice a Ratibořských Hor (kterou teprve chystáme). Na mapách je vyznačeno 66 km, z nichž převážná část (55 km) byla vyznačena v terénu pásovým značením KČT a rozcestníky se směrovkami v rámci projektu Lyžařské trasy Polánka. (V roce 2009 jsme upravovali 15 km běžkařských tras na Polánce, v roce 2010 celkem 39 km tras, z toho 22 km na Polánce častěji).

Web a více informací: www.ospolanka.cz

Mapa upravených tras: www.ospolanka.cz/trasy/

c4614ec1b29434aadfd2165d3dbd8004_thumb.jpg

Zpět na seznam oblastí vhodných pro běžecké lyžování

Pravidla chování při lyžování

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění
Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři, či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet se musí nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.