Česká Kanada

Za dobrých sněhových podmínek je v přírodním parku Česká Kanada strojově upravováno přes 100 km zimních běžeckých tras. Některé okruhy jsou propojené s rakouskými.

Aktuální informace o upravenosti těchto tras získáte v Informačním středisku Nová Bystřice na tel.: +420 384 386 909 (po - pá 8.00 - 16.00 hodin), +420 721 509 373 (po - ne) a na webu www.novabystrice.cz. Mapu zimních běžeckých tras získáte zdarma v informačních střediscích Nová Bystřice a Slavonice a v informačních boxech u informačních cedulí.

Další informace o zimních běžeckých trasách na

 

1a06f13171392611d303a21500e3139a_thumb.jpg 1c0ae13dfaa7c53a10870ff89791ef37_thumb.jpg 6ab0199ca1caeb0faa9134e40d431e47_thumb.jpg 6ca360e43f854eaa1358f6940038d303_thumb.jpg 35b44b2cf0616c505cc554260b828256_thumb.jpg 225bfd3ec178925240279599fbe80ccd_thumb.jpg 8114c0c96c41c87657200b1223751d45_thumb.jpg 38341a88b6b27762db6aa092a5e4674e_thumb.jpg 43705a0b54858b7741f69db8905a3100_thumb.jpg 8138888aea878042eae162dd4cdf7db1_thumb.jpg e65f9cf6493a3a1dde3026a9163658b5_thumb.jpg

Zpět na seznam oblastí vhodných pro běžecké lyžování

Pravidla chování při lyžování

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění
Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři, či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet se musí nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.